На визитата присъстваха:

- Золтан Казачай, зам.-генерален директор на Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаванe”
- Петер Стуб Йоргенсен (Дирекция F „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ”) 
- Зорница Русенова- зам. министър на МТСП
- Андриана Сукова-Тошева (Дирекция Е „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ“)

Created by Balkansys.com - Copyright © 2012 Be Unique - All Rights Reserved